Nytt kontrollanlegg og hjelpeanlegg er levert og under installasjon. Det samme er også GIS-anlegget, og kabelkulverter inn mot Statkrafts anlegg inne i fjellet er under etablering. Stasjonsbygget er reist og arbeid pågår innendørs.

 

Eksisterende Skjomen stasjon var etablert som et gassisolert anlegg inne i fjellet sammen med Statkrafts sitt kraftverk. Statnetts anlegg ble etablert i 1973, og ved oppnådd teknisk levealder ble det vedtatt å flytte stasjonen ut av fjellet, og re-etablert som et gassisolert anlegg rett ved inngangen til Statkrafts fjellhall.

 

Det er ABB som har ansvar for GIS anlegget, Jacobsen elektro har ansvar for kontrollanlegget, Skanska AS er ansvarlig for bygget og Fjerby AS har utført skredsikring.

 

Arbeidene skulle etter opprinnelig plan være ferdigstilt ved utgangen av 2018, men på grunn av endrede vurderinger av rasfaren i området er stasjonen et år forsinket. Idriftsettelsen er planlagt høsten 2019, men skal etter planen ferdigstilles før sommeren. Da vil anlegget testes en tid før idriftsettelse.

 

Når Skjomen stasjon står ferdig vil forsyningssikkerheten til regionen være sikret i årene som kommer.