Det digitale folkemøtet vil finne sted 21.april kl. 19.00. På møtet vil NVE informere om prosessen rundt behandling av konsesjonssøknaden. Statnett vil også delta og informere om det konsesjonssøkte prosjektet. Møtet vil også omfatte Repvåg Nett AS sine søknader om å få bygge en ny 18 kilometer lang 132 kV kraftledning parallelt med eksisterende ledning mellom Skaidi og Smørfjord transformatorstasjoner.

Av hensyn til smittevern under koronapandemien vil det dessverre ikke vil være mulig å møte Statnett fysisk for åpne kontordager. Vi oppfordrer derfor berørte og interessenter til å ta direkte kontakt med oss. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Ingrid Zimmermann på ingrid.zimmermann@statnett.no


Digitalt folkemøte i regi av NVE
Dato: 21.april
Klokkeslett: 19.00
Påmelding: Klikk deg inn på NVEs sider for å få tilgang til møtelinken
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A-1