Det er konsortium ABB/Skanska som vil bygge begge stasjoner på oppdrag for Statnett.

 

Statnett fikk sist sommer konsesjon fra NVE på ombygging av både Skjomen og Sildvik stasjon. Begge stasjoner er hjemhørende i Narvik kommune, i Nordland fylke.

 

 -Ved å investere i nye stasjoner sikrer vi strømforsyningen i regionen i mange år fremover, sier Elisabeth V. Vardheim, konserndirektør Bygg og Anlegg i Statnett.

 

 

Sildvik

Dagens stasjon i Sildvik er bygget i 1982 og består av fire 132 kV linjeavganger eiet av Statnett, og et transformatorfelt eiet av Nordkraft Produksjon AS. Stasjonen

ligger ved Rombaksfjorden, og komponentene er utsatt for korrosjon og slitasje som følge av

saltpåvirkning og fuktighet.

 

For å sikre forsyningssikkerheten i årene som kommer søkte Statnett om å få bygge om til et innendørs gassisolert anlegg og dermed omgå problemer med salt og fuktighet. Stasjonen knytter produksjonen i Sildvik kraftverk til sentralnettet, og 132 kV-ledningen fra Sildvik til Rombak utgjør den eneste forsyningen til Ofotbanen på norsk side. I tillegg er det avganger til Kvandal og Narvik, samt en utlandsforbindelse til Sverige.

Konsesjon på ombygging av Sildvik stasjon ble gitt til Statnett SF og Nordkraft Produksjon AS. Tiltaket medfører oppføring av to nye bygninger på stasjonsområdet og at eksisterende utendørs koblingsanlegg fjernes.

 

Skjomen

Skjomen stasjon ble oppført i 1973 i tilknytning til Skjomen kraftverk eid av Statkraft. Det er et innendørs gassisolert 132 kV koblingsanlegg bygget inne i fjellet, med avganger til Ofoten, Narvik og Ballangen, samt tre avganger til Statkrafts transformatorer.

 

Stasjonen er et av de første gassisolerte anlegg som ble bygget i Norge, og der finnes ikke reservedeler til anlegget i dag. Anlegget har passert antatt teknisk levealder. Av den grunn, for å bedre forsyningssikkerheten i området, søkte Statnett om konsesjon til å føre opp et nytt gassisolert anlegg.

 

Konsesjon på ombygging for Skjomen stasjon er gitt til Statnett SF og Statkraft AS. Tiltaket medfører at det settes opp en ny bygning på stasjonsområdet utenfor inngangen til fjellanlegget.. Det er også gitt tillatelse til å bygge et ca. 80 meter langt skredsikringsnett og bruk av areal til midlertidig riggområde og massedeponi.

 

Fremdrift

Oppstart blir i mars måned på begge stasjoner, og arbeidet vil pågå ut 2018.

Skredsikringsnettet ble satt opp høsten 2016 slik at arbeidene med stasjonen er sikret mot steinsprang.