Statnett søker nå om konsesjon for en ny transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland. Den nye transformatorstasjonen er viktig for å sikre strømtilførsel mellom Nord- og Midt-Norge samt åpne for ny produksjon i området.

Den nye transformatorstasjonen er planlagt til å bygges på Lemmen ved Straumsvatnet i Sørfold kommune. Statnett har allerede en transformatorstasjon i dette området. Denne er en forenklet løsning som ikke møter de fremtidige behovene i området, og den egner seg heller ikke for ombygging. De nye planene går derfor ut på å bygge ny stasjon et stykke unna og deretter rive den eksisterende stasjonen.

Det er blant annet planer om ny kraftproduksjon i området og forbruksvariasjonene knyttet til Salten Verk som sammen med erfaringer fra stormen Narve gir behov for en mer robust stasjonsløsning med større kapasitet.

Byggetiden for anlegget er beregnet til 2-3 år, og investeringene er anslått til å være i underkant av 300 millioner kroner.