I forbindelse med etablering av nye Salten transformatorstasjon er det behov for å vurdere sikkerheten på eksisterende vei mellom Straumen og Salten stasjon. Det er spesielt området under Straumklumpen som er rasutsatt.

 

Nærmere undersøkelser utføres for å kartlegge faremomentet og risiko ved bruk av denne veien både i anleggsfasen og senere driftsfase. Dette er en del av Statnetts egne krav til Helse, Miljø og Sikkerhet.

 

Om det viser seg at det er behov for tiltak vil det kunne forsinke prosjektet, men det er enda for tidlig å si hvor lenge.