Midlertidige festepunkter for liner er på strekningen Kvandal - Bardufoss, på fire steder, og hvert festepunkt er inngjerdet med reflekterenede materiell.

{Bilde}

Vi ber publikum, spesielt skiløpere og scooterførere, om å være oppmerksom, og holde avstand.

Arbeidet tas opp igjen 1.juni 2017, etter vinterpause og anleggsstans for å ivareta reindrift i området.


Strekningene Ofoten - Kvandal og Bardufoss - Balsfjord er ferdigstilt og idriftsatt på 420 kV.