Anleggsstans og redusert aktivitet på fundamenter og master er av hensyn til sikkerhet. Mørket hindrer sikt, spesielt knyttet til forsvarlig helikopterbruk – sikten blir for dårlig. Arbeid som krever bruk av helikopter avventes.

 

På strekningen Ofoten – Kvandal er det noe aktivitet på fundamenter, men mastereising er avsluttet og tas ikke opp igjen før i februar. Her er 62 fundamenter dels ferdigstilt og 9 master er reist.

 

På strekningen Kvandal – Bardufoss er det ingen aktivitet nå i vintermånedene. Her er 88 fundamenter ferdigstilt, men ingen master er reist.

 

På den nordligste strekningen fra Bardufoss til Balsfjord ble aktiviteten avsluttet 12.desember og arbeidet tas opp igjen ca 12.januar. Her er 29 fundamenter ferdigstilt, men ingen master er så langt reist.

 

Anleggsstans og redusert aktivitet er i henhold til plan, og får ingen innvirkning på fremdriften. 

 

Tiden med anleggsstopp vil bli benyttet til å gjennomføre nødvendig kursing.

 

Full fart på stasjoner
På alle fire stasjoner som skal utvides og bygges om; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord, vil det derimot være full aktivitet. Her er det vei helt fram til stasjon og gode lysforhold.