- Det er gledelig at vi har fått endelig vedtak fra departementet på å bygge en ny ledning mellom Ofoten og Balsfjord. Ledningen er en viktig brikke i neste generasjon sentralnett. Den vil bedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge og legge til rette for økt verdiskaping i landsdelen, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett.

 

Den nye kraftledningen vil eliminere en flaskehals i sentralnettet mellom Nordland og Troms, og er helt nødvendig for å sikre en god strømforsyning nord for Ofoten. Allerede i dag er det perioder der ledningsnettet drives med redusert sikkerhet. Forsterkningen er også nødvendig i forbindelse med forventet forbruksøkning og dagens planer om større industriell aktivitet i Nord-Norge.

 

Ledningen mellom Ofoten og Balsfjord er videre en forutsetning for at den planlagte ledningen mellom Balsfjord og Skaidi i Finnmark skal fungere optimalt.

 

Den nye ledningen blir ca. 160 km lang, og vil gå fra Ofoten transformatorstasjon i Narvik kommune og videre gjennom Gratangen, Lavangen, Salangen, Bardu og Målselv kommuner frem til Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune i Troms fylke. Konsesjonen omfatter også utvidelse av transformatorstasjonene i Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord. Forbindelsen Ofoten til Balsfjord er kostnadsberegnet til 3-4 milliarder kroner.

 

- Nå som det endelige konsesjonsvedtaket foreligger, går vi videre i planleggingsarbeidet, sier Lont. - De neste månedene vil gå med til å forberede byggefasen og oppdatere planene for den videre fremdriften. Under forutsetning av at nødvendige tillatelser er på plass planlegger vi anleggsstart i løpet av andre kvartal 2014, avslutter han.

 

For mer informasjon, se også pressemelding fra OED.

 

Kontaktpersoner i Statnett:

Prosjektdirektør Kirsten Faugstad, tlf. 99 64 91 43

Kommunikasjonssjef Berit Erdal, tlf. 90 10 98 84