Etter endelig konsesjon fra Olje- og Energidepartementet 28.august 2013, på bygging av ny 420 kV linje fra Ofoten til Balsfjord, har forespørsler både for ledningsbygging og stasjoner vært ute. For Ofoten stasjon ble konkurransegrunnlaget for lite og forespørsel går derfor ut på nytt.

 

Forespørselen går til tilbydere som er pre-kvalifiserte gjennom Sellihca kvalifikasjonsordning, følg link her for liste over mottagere.

 

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig fra 14.februar, og frist for innlevering av tilbud er 7.april 2014.

 

Kontraktsinngåelse ventes å skje 24.mai med anleggsstart 7.juni.

 

Kontaktperson Anskaffelser:  Morten Kvarme, morten.kvarme@statnett.no , tlf: 23 90 34 97.