Grunn- og byggearbeider for Bardufoss transformatorstasjon ble tildelt Storegga Entreprenører, mens det samme arbeidet ved Balsfjord transformatorstasjon gikk til AKTØR som bygger AS. Grunn- og byggearbeider ved Ofoten er ikke tildelt per nå.

 

For Kvandal stasjon er det tidligere inngått kontrakt med Peab/Bjørn Bygg AS på vei og grunnarbeid og nå også kontrakt prosjektering, bygg- og betongarbeider, anskaffelse og installasjon av høyspentutstyr med Jacobsen Elektro AS. Her er Harstad Bygg AS underleverandør på bygg- og betongarbeider.

 

For Ofoten transformatorstasjon er det inngått kontrakt med Tojo AS på avskjermingsgjerde og porter.

 

420 kV kabel og installasjon ved Kvandal, Bardufoss og Balsfjord er tildelt Brugg Kabel AG. Mobile koblingsanlegg er tildelt ABB AS.

 

På kontrollanlegg ligger rammeavtaler til grunn, og her er følgende avrop på rammeavtaler gjort:

 

  • Kontrollanlegg for mobile koblingsanlegg:               ABB AS
  • Kontrollanlegg for Ofoten trafostasjon:                   Jacobsen Elektro AS
  • Kontrollanlegg for Balsfjord trafostasjon:                 Siemens AS

 

Av nye kontrakter utover stasjoner er det inngått kontrakt med Mitas på leveranse av stål til master samt kontrakt på barduner med Fremo.

 

Til å forsterke bruer,i Skamdalen og ved Nedre Bardu er Sortland Entreprenører AS engasjert, og kontrakt på utbygging av veier og baseplasser er tildelt Bjørkeng Anleggsdrift AS.

 

Mange av aktørene er allerede godt i gang med arbeidet.

 

Disse kontraktene utgjør i sum ca 500 MNOK.