NVE inviterer til åpne folkemøter i uke 46:

  • Tirsdag 13.november, Bjerkvik Hotell kl 19:00
  • Onsdag 14.november, Ungdomshuset ved Evenskjær, kl 19:00

Der vil NVE orientere om behandlingen av søknaden. Statnett vil være representert og orientere om planene og konsekvensutredningen. Møtet er åpent for alle.

NVE avholder også egne møter med de berørte kommuner; Narvik, Evenes, Skånland, Tjeldsund og Lødingen.

Statnett avholder i tillegg 15.november åpne kontordager slik at grunneiere og andre berørte kan diskutere direkte med oss:

  • Statnetts kontor, Bjerkvik (Nordmoveien 89) kl. 09-12.00
  • Tjeldsundbrua kro og motell kl. 15:00 – 19:00

Høringsfristen er satt til 10.12.2018. Innspill eller kommentarer rettes til NVE.

Informasjon om konsesjonssøknaden og selve søknaden kan leses her.