Den tidligere planen var at ledningen frem til Skaidi skulle være på drift i 2021. Den gang skulle strekningen mellom Balsfjord og Skaidi deles i tre, og siste del fra Skillemoen(Alta) til Skaidi avventes to år. Med ny fremdriftsplan, og samtidig oppstart på tre strekninger, vil ledningen stå ferdig to år tidligere – forutsatt nødvendige tilganger til grunn fra byggestart 2016.

 

{Bilde}

-Det er flere grunner til at vi nå gjør denne endringen, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim i Statnett. – Siden saken sist var oppe til vurdering har premissene som den gang pekte mot 2021, endret seg. Den gang hadde vi en mer anstrengt ressurssituasjon i årene frem mot 2020 som følge av en markant topp i utbyggingen de kommende årene. I Nettutviklingsplanen som legges frem 1. oktober har vi frigjort ressurser gjennom omprioriteringer i prosjektporteføljen. Det benytter vi oss av, da raskere fremdrift til Skaidi vil bedre forsyningssikkerheten til Finnmark betydelig, sier Vardheim.

 

-Vi ser også at situasjonen i leverandørmarkedet har bedret seg. Vi opplever høyere kapasitet og sterkere konkurranse enn før. Vi har dessuten økt vår egen leveranseevne som følge av en rekke målrettede tiltak, legger Vardheim til. –I sum gjør dette at det nå var rom for en mere effektiv prosjektgjennomføring, og ved å kunne avslutte to år tidligere sparer vi også kostnader.

 

Høringsrunden på Nettutviklingsplanen 2015 har vist at fremdriftsplanen frem til Skaidi har stort fokus i nord. – Vi har mottatt mange uttalelser med ønske om raskere fremdrift til Skaidi, og det har selvsagt spilt inn, avslutter Vardheim.

 

Forespørsler på ledningsbygging vil gå ut i oktober, til prekvalifiserte entreprenører.

 

Den endrede tidsplanen medfører også at utbygging og utvidelse av stasjonsområdet på Skaidi, fremskyndes med to år.

 

Kontaktperson Statnett:
Berit Erdal, kommunikasjonssjef: 90 10 98 84