Arbeidet har pågått i sommersesongen i 2010, 2011 og 2012, og rapporten fra arbeidet foreligger nå.

 

Totalt er ca 1000 kulturminner registrert langs hele strekningen. De fleste av disse er teltboplasser, men også mulige gravrøyser, varder, skyteskjul og steingjerder mm. I hovedsak er det reindriftssamisk aktivitet og bosetting man finner spor av.

 

For å definere og forstå alle fysiske funn som ble funnet har man også i arbeidet intervjuet lokale personer om områdets historie. I flere av områdene er det ikke tidligere gjort slike kartlegginger, og arbeidet som nå er gjort er av stor kulturell verdi – både de fysiske funnene, men også historiene som er fortalt blir registrert.

 

Rapporten ligger under dokumenter/fagutredninger.

 

Underveis i prosessen har det vært tett dialog mellom Sametinget og Statnett, og forslag til forebyggende tiltak for å ivareta kulturminnene er fortløpende håndtert.