Det er totalt 12 firma som er prekvalifisert, med ulike nasjonaliteter. Det er fire fra Italia, fire fra Spania, et norsk, et tysk, et kroatisk og et kanadisk firma.

 

De 12 som er prekvalifisert har nå fått invitasjon til leverandørbefaring i uke 35, fra 24. – 28.august, som foregår med utgangspunkt i Alta. En av dagene er avsatt til møtearena med regionale entreprenører. Egen invitasjon til denne dagen er sendt ut regionalt med utgangspunkt i vist interesse på annonsering. Det er Alta Næringsforrening som faciliterer denne dagen, ta kontakt med ANF på post@anf.no for nærmere informasjon.

 

Forespørslene på ledningsbygging sendes ut til høsten, etter leverandørbefaring, og da til de 12 som er prekvalifisert.

 

Valg av leverandør(er) skjer tidlig 2016 og dermed kan det første spadetaket tas våren 2016.

 

Stasjonsentrepriser

Prekvalifisering av stasjonsentreprisene er foreløpig ikke påbegynt, men dette vil også gjøres med utgangspunkt i de som er registrert i Sellihca. Forespørsler på Skillemoen stasjon skal først ut, og det blir til våren 2016.