Det er SB Skog som har oppdraget med skogrydding, og deres lokale underleverandør er Arctic Bio.

 

Det blir i første omgang noe skogrydding ut fra stasjonstomten på Skillemoen, samt ved stasjonsområdet på Skaidi.

 

All skogrydding skal være utført innen 1.september 2019.

 

Oppstart fra entreprenør på bygging av ledning vil skje høsten 2019. Anskaffelsesprosess for bygging av ledning er startet, med plan om å sende ut forespørsel høsten 2018. Forespørsel sendes prekvalifiserte entreprenører.

 

Ombygging på Skaidi

I forbindelse med pågående arbeid ved Skaidi stasjon må eksisterende 132 kV kraftledninger strekkes om. Forespørsel på utførelse av denne jobben er nylig sendt ut, med tilbudsfrist 22.mai.