NVE og Statnett gjennomfører i uke 47 samrådsmøter med samtlige berørte kommuner.

 

MTA-planene er utarbeidet for å beskrive nødvendige hensyn for ytre miljø og annet som fremgår av konsesjonsvilkårene. Totalt er det tre MTA-planer for hhv Balsfjord – Reisadalen, Reisadalen - Skillemoen og Skillemoen – Skaidi. Egne MTA-planer for stasjon på hhv Skillemoen og Skaidi vil bli utarbeidet.

 

MTA-planer skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

 

MTA-planer for ledning slik de foreligger i nå finner du her.

 

Eventuelle innspill rettes til NVE.