-Kraftledninger krever stor plass, og mye skog må gå tapt, og da er det flott at arealene kan tas i bruk til jordbruksland, sier Jacob Grønn, prosjektleder i Statnett. –Dette er nye areal som tidligere ikke har vært opparbeidet, legger Grønn til.

 

Initiativet om bruk av arealene til jordbruksland kom fra Alta kommune.

 

 -Bonden kan stubberydde arealene nå, og utføre videre opparbeiding nå kraftledningen er ferdig bygget, forklarer Grønn.

 

I dag går det to 132 kV kraftledninger ut fra Skillemoen, i hver sin trasé. Den ene, som går nærmest bebyggelsen i Øvre-Alta, vil bli revet og areal tilbakeført naturen. Den andre vil legges om, og parallellføres med ny 420 kV kraftledning lengre opp.

Facebook film om saken:

https://www.facebook.com/725032850925067/posts/2022276541200685