-Det jobbes godt, både sommer og vinter, og fremdriften er i henhold til plan, sier Jacob Grønn, prosjektleder i Statnett. –Anleggsplanen ivaretar flere restriksjoner hvert år knyttet til ulike hensyn, og det er derfor stedvis lengre perioder med begrenset eller ingen aktivitet, legger Grønn til.

Statnett bygger trinnvis og har delt strekningen fra Balsfjord til Skaidi i tre. Status på hvert strekk er per nå slik:

Balsfjord - Reisadalen startet i 2016, og her er 75 % ferdigstilt. Totalt 255 av 368 master er reist, og på flere delstrekninger er ledningen allerede på plass mellom mastene. Stekningen skal etter planen ferdigstilles i februar 2020.

Reisadalen – Skillemoen startet i 2017, og her er 45% nå ferdigstilt. Totalt 119 av 258 master på strekningen er reist. Denne strekningen skal etter planen ferdigstilles i 2020/21.

Skillemoen – Skaidi vil starte opp høsten 2019. Nå pågår anskaffelsesprosessen for valg av entreprenør samtidig som mye av forberedende arbeid er nær ferdigstilt.

Av stasjonsarbeid er Skaidi transformatorstasjon nær ferdigstilt, og vil bli satt i drift til våren i 2019. Nye Skillemoen stasjon, den første 420 kV stasjonen i Finnmark, er nå 30% ferdigstilt. Den skal etter planen stå klar i 2020/21.

Hele kraftledningen, fra Balsfjord til Skaidi, skal etter planen idriftsettes Q4 2022.