- Nå har vi fått den avklaringen og de nødvendige tillatelsene vi har ventet på for å få startet byggeaktiviteten i Ålfoten. Å få på plass ny 420 kV-linje mellom Ørskog og Sogndal er av stor betydning for forsyningssikkerheten og realiseringen av ny fornybar energiproduksjon i Sogn og Fjordane og Midt-Norge, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

Statnett har blitt nektet tilgang til transformatorstasjonstomt og trasé gjennom deler av Bremanger.

Statnett jobber for å ferdigstille hele prosjektet i 2016.