For å skøyte saman linelengdene blir det nytta hylser med inn¬lagte eksplosivar. Ved avfyring kan ein høyra eit høgt, skarpt smell som ved eksplosjon i friluft. Det er inga fare for sprut eller fragment frå prosessen, men lyden kan bære langt.

 

Det vert nytta sirene for varsling på same måte som ved fjellsprenging. Arbeidet på strekninga frå Hovdenakken til Vatnedalen vil vare i 3 veker. Vi vonar dette ikkje skapar for mykje bry for bebuarar i området.

 

Er det nokon som vil ta direkte kontakt med Statnett for meir informasjon, ta kontakt med Asbjørn Tenfjord på tlf. 959 84 686