Skogsbilveien blir anlagt som en del av Ørskog - Sogndalprosjektet

 

Statnett rapporterte hendelsen til Politiet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) som nå gjennomfører undersøkelser av hendelsen.

 

Statnett ser svært alvorlig på hendelsen.

 

Entreprenøren som utførte sprengningen får ikke fortsette med arbeidet på veien.

 

Statnett har gitt beskjed til entreprenøren at den inntil videre ikke får utføre sprengningsarbeid i Statnetts prosjekter.