- På bakgrunn av Olje- og energidepartementet sin gjennomgang av tillatelsene, vil Statnett umiddelbart starte prosessen med å komme videre med prosjektet. Statnett ønsker at vi får en ryddig og god prosess frem mot byggestart i Bremanger, slik at vi kan komme videre med prosjektet som vil normalisere forsyningssituasjonen til Midt-Norge og legge til rette for fornybarsatsingen i Sogn og Fjordane, sier konserndirektør for Bygg og Anlegg i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

 

Hun sier at Statnett også fremover vil bestrebe seg på å ha en åpen og god dialog med grunneierne. – Vi trenger tiltredelse til eiendommene så snart råd er, fremholder Vike Vardheim.

 

Gulating lagmannsrett fastslo i kjennelse av 27.juni 2014 at Statnett ikke innsettes i besittelsen av rettigheter til trasé og transformatorstasjon med tilhørende adkomstvei i Myklebustdalen og Sørdalen i Bremanger kommune, og at arbeidet derfor måtte stanse.

 

Kontaktperson:

Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef, +47 971 71 310