- Dette er en viktig avgjørelse for Sogn og Fjordane og hele Midt-Norge. Vi kan nå fortsette arbeidet i Myklebustdalen med å sikre at Midt-Norge får en bedre strømforsyning og legge til rette for alle fornybarprosjektene som står på vent i Sogn og Fjordane og Sunnmøre, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

 

Statnett vil nå varsle vår entreprenør og vi forventer at arbeidet på transformatorstasjonstomta i Ålfoten vil starte i løpet av januar.

 

- Det er fremdeles for tidlig å kunne gi en konkret dato for når prosjektet vil stå ferdig. Vi vil nå bruke tiden fremover for å optimalisere fremdriften slik at prosjektet kan ferdigstilles så raskt som mulig, forklarer Vardheim.

 

Arbeidet på Ørskog-Sogndal-prosjektet ble stanset i juni 2014, etter en kjennelse i Gulating lagmannsrett som la til grunn at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger kommune ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag og at Statnetts tiltredelsesrett til eiendommene derfor ikke var gyldig. Olje- og energidepartementet opprettholdt sitt vedtak om å legge trasé og transformatorstasjonstomt gjennom Myklebustdalen i september 2014, etter å ha gjennomført en høringsprosess og gjennomgang av vedtaket fra desember 2011.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson, mobil: 9717 1310