Under borearbeidet kan det forekomme misfarging av elva pga av frigjøring av bentonitt. Misfargningen er ufarlig. Bentonitt er en leirbergart som er dannet ved omdannelse av vulkansk aske og tuff.

 

Arbeidet er planlagt å vare fra 3-6 dager.

 

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med John Alsvåg på tlf. 970 68 895