For å skøyte saman linelengdene blir det nytta hylser med innlagte eksplosivar. Ved avfyring kan ein høyra eit høgt, skarpt smell som ved eksplosjon i friluft. Det er inga fare for sprut eller fragment frå prosessen, men lyden kan bære langt. Det vert nytta sirene for varsling på same måte som ved fjellsprenging. Arbeidet på strekninga frå Kloppstad til Grov vil vare ut juni 2014. Vi vonar dette ikkje skapar for mykje bry for bebuarar i området.

 

Kloppstad - Naustdal   01.03 – 21.03

Eikefjord - Grov            03.03 – 17.04

Naustdal - Storebru     10.03 – 01.05

Storebru - Eikefjord     05.05 – 13.06

 

Kontakt Jens Hansen i Statnett på tlf. 911 87 183 for meir informasjon.