Statnett sin entreprenør, Mesta, har gjort forsøk på å bore under elva men utan at det lukkast. Mesta lyt derfor no grava grøft over elva for å gjennomføra kabling. I samband med gravinga kan elva fargast av naturlege massar som vert frigjeve, misfarginga er ufarleg.

 

Får å få kunne starte arbeidet med graving må vassføringa vere tilstrekkeleg låg. Vassføringa er no så låg at arbeidet vil starte i veke 47. Sjølve arbeidet i elva vil strekkja seg over ei veke.

 

Arbeidet er godkjent av NVE, og vil følgje godkjent Miljø, transport- og anleggsplan.