- Statnett ser svært alvorlig på situasjonen som er oppstått. Vi kan allerede nå slå fast at denne kjennelsen vil få konsekvenser for forsyningssikkerheten til Midt-Norge og småkraftaktørene i Sogn og Fjordane. Vi vil måtte bruke litt tid på å gå gjennom kjennelsen og kartlegge situasjonen før vi kan si med sikkerhet hva som blir de konkrete følgene for fremdrift og økonomi i prosjektet. 

 

Arbeidet på Ørskog-Sogndal-prosjektet ble stanset i juli 2014, etter en kjennelse i Gulating lagmannsrett om at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak på trasévalget gjennom Myklebustdalen i Bremanger kommune ble fattet på feilaktig faktisk grunnlag og at Statnetts tiltredelsesrett til eiendommene ikke var gyldig. Olje- og energidepartementet opprettholdt sitt vedtak om å legge trasé og transformatorstasjonstomt gjennom Myklebustdalen i september 2014, etter å ha gjennomført en høringsprosess og gjennomgang av vedtaket fra desember 2011. Statnett startet opp arbeidet i Myklebustdalen, ekslusive Sørdalen, i januar i år. Arbeidet startet opp etter at Namsmannen i Bremanger besluttet å gi Statnett tilgang til eiendommene.

 

Kontaktinformasjon:

Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef region midt. Mob: 971 71 310