Kontrakter til 1,3 mrd. inngått

Kontraktene på ledningsentreprisen er tildelt Consorzio Italia 2000 som skal bygge fra Ørskog på Sunnmøre til Ålfoten i Sogn og Fjordane. Den andre kontrakten er tildelt Dalekovod som skal bygge fra Ålfoten til Sogndal.

 

I tillegg har Statnett tildelt kontrakt til AF Gruppen for delleveranse på fundamentarbeid.

 

SB Skog er tildelt kontrakt på skogrydding og Erling Rolstad AS er tildelt kontrakt på grunnarbeider på Moskog og Høyanger transformatorstasjoner.

 

Totalt er det så langt inngått kontrakter for ca 1.3 mrd NOK. Resterende kontrakter vil bli inngått i løpet av vinteren 2012. Utbyggingsarbeidet vil i første omgang foregå på de deler av strekningen mellom Ørskog og Fardal Statnett har fått et endelig vedtak på.

 

Flere norske entreprenører får kontrakter

Ledningsentreprisen er oppdelt i to hovedkontrakter, i tillegg til at deler av den store fundamenteringsjobben er skilt ut i egen kontrakt.


– Å dele opp prosjektet på denne måte i flere pakker på ledningsentreprisen var en strategisk avgjørelse Statnett tok for å øke konkurransen og samtidig legge tilrette også for norske aktører.
Det er gledelig å se at det har vært god internasjonal konkurranse rundt ledningsentreprisene på dette prosjektet. I tillegg er vi glade for at flere norske leverandører er konkurransedyktige på viktige leveranser til ett av Statnetts største nettutbyggingsprosjekt, sier konserndirektør i Statnett Håkon Borgen.

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonsrådgiver, Martha Hagerup Nilson tlf. 97171310