- En ny forbindelse mellom Ørskog og Sogndal er avgjørende for at vi skal få en sikker forsyning av strøm til Nordvestlandet og Midt-Norge. Forbindelsen gjør det også mulig å få realisert prosjekter med fornybar kraftproduksjon som i dag ligger på vent i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. I tillegg vil den legge til rette for nyetablering og vekst innen nærings- og industrivirksomhet i regionen, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont.

 

Statnett fikk tillatelse til å bygge deler av strekningen i april 2011. Siden april har Statnett inngått kontrakter med entreprenører til en samlet verdi av 1,5 milliarder kroner. Skogrydding på deler av strekningen startet opp i høst, mens arbeidet med å oppføre mastene vil starte våren 2012.

 

- Vår målsetning er å ferdigstille forbindelsen fra Ørskog til Sogndal i løpet av 2015. Det er en meget stram og ambisiøs plan for et så stort og komplekst prosjekt. Det understreker vekten Statnett legger på å sikre strømforsyningen til Midt-Norge. Vi skal gjøre vårt for å komme i mål, avslutter Auke Lont.

 

Den planlagte kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal er kostnadsberegnet til om lag 5 milliarder kroner. Ledningen blir ca. 300 km lang og det blir bygget seks nye transformatorstasjoner. Samtidig vil ca. 170 km eksisterende ledninger bli fjernet, og dagens transformatorstasjon i Fardal vil også bli sanert.

 

Les endelig vedtak på Ørskog - Fardal fra Olje- og energidepartementet (dokumentarkivet).

 

Kontaktperson i Statnett:
Konserndirektør Håkon Borgen, mobiltelefon: 95742239