Oppstart av bygging forutsetter at Statnett har tilgang til eiendommer i Bremanger. Flere grunneiere i Bremanger har satt seg i mot at Statnett får tilgang til traseen og transformatorstasjonstomt, og Statnett har bedt Namsmannen avklare tilgang til eiendommene.

 

Ørskog-Sogndal bygges for å styrke strømforsyningen til Midt-Norge og legge til rette for ny fornybar kraftproduksjon i Sogn og Fjordane.

 

Link til Miljøverndepartementets melding om saken