Oppgradering av eksisterende nett er et viktig tiltak for å er å legge til rette for ny fornybar energiproduksjon i Nordland og i Midt-Norge samt gi fleksibilitet for fremtidig utvikling av forbruk og produksjon av strøm.

 

Dette prosjektet vil sørge for at Statkrafts ombygde og utvidede kraftverk kan kobles til Statnetts 420 kV anlegg i Nedre Røssåga. Prosjektet vil også bidra til at Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) kan bygge om sitt 66 kV regionalnett til 132 kV og dermed tilknytte betydelige mengder planlagt ny vannkraft i regionen.

 

Mellom Sandådalen og Nerfjellet i Namsskogan kommune er det også gitt konsesjon til bygging av ca. 14.5 km ledning i ny trasé til erstatning for eksisterende 300 kV-ledning. Dette gjøres for å kunne etablere 420 kV spenning mellom Nedre Røssåga og Namsos uten at koblingsanleggene i Kolsvik og Namsskogan bygges om. Ombyggingen av traseen frigjør et betydelig areal til friluftsliv og reindrift.

 

Oppgraderingen gjøres ved å forlenge isolatorkjedene i eksisterende master samt tiltak i transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og i Tunnsjødal. Statnett planlegger også mindre endringer i transformatorstasjonen i Trofors.

 

Fakta om prosjektet

• Berører åtte kommuner i Nordland og Nord-Trøndelag
• Det er gitt tillatelse til ombygginger av de eksisterende transformatorstasjonene i Nedre Røssåga og Tunnsjødal, samt mindre midlertidige tiltak i transformatorstasjonen i Trofors
• Det er gitt tillatelse til å bygge en 14,5 km ny 420 kV til erstatning for deler av eksisterende 300 kV-ledning Tunnsjødal – Marka forbi Namsskogan, samt riving av eksisterende ledning og omkoplinger ved Nerfjellet og Sandådalen