På de åpne kontordagene vil Statnett gi informasjon og svare på spørsmål fra grunn- og rettighetshavere og andre berørte av tiltaket. Statnett vil stille med to representanter, deriblant en grunneierkontakt.

 

Kontordagene er åpne for alle.

 

Åpne kontordager arrangeres på følgende steder mellom kl. 14.00-18.00

 

Mandag 3.mars Hemnes, Rådhuset

Tirsdag 4.mars Grane, Rådhuset

Onsdag 5.mars Namsskogan, Rådhuset

Torsdag 6.mars Høylandet, Rådhuset

 

Kontakt Tor Morten Sneve i Statnett på 400 65 033

for mer informasjon