For å komme til selve kraftledningstraseen vil det bli behov for nybygging/oppgradering av skogsbilveier og riggplasser. Statnett vil derfor invitere lokale bygg- og anleggsentreprenører for å gi informasjon om prosjektet og omfanget av veier og riggplasser som skal bygges/oppgraderes.

 

Det vil også gjennomføres en befaring i området fra Sjøåsen til Åfjord.

 

Informasjonsmøter og befaring

 

6.mai

Informasjonsmøte kl. 09.00-11.00 Lyngen Fjordhotell, Sjøåsen. Med påfølgende

befaring fra Osenkrysset v/Rv 17 til Roan på Fv 715.

 

7.mai

Informasjonsmøte kl. 09.00-11.00 Fosen Fjordhotell, Åfjord. Med påfølgende befaring

fra Åfjord (Storheia) transformatorstasjon til Roan på Fv 715.

 

For mer informasjon kontakt Steinar Sjømæling i Statnett tlf. 994 77 650