I forbindelse med at Statnett har startet planlegging av bygging av ny 420 kV kraftledning til erstatning for eksisterende kraftledning mellom Klæbu i Sør-Trøndelag til Aura/Viklandet i Møre og Romsdal, vil Norges vassdrags- og energidirektorat avholde åpne informasjonsmøter. 

Møtene er åpne for alle.

Statnett vil stille med representanter på møtene.

Tirsdag 7. januar

kl. 19.00        Åpent folkemøte i kommunestyresalen, Surnadal

Onsdag 8. januar

kl. 19.00        Åpent folkemøte på Bårdshaug Herregård, Orkanger

Torsdag 9. januar

kl. 19.00        Åpent folkemøte i kommunestyresalen, Melhus