Landskap, gress

 

Statnett fikk i 2013 endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet til å bygge en ny 420 kV ledning fra Namsos i Trøndelag via Fosen til Surnadal i Møre og Romsdal. Bakgrunnen for vedtaket er å trygge den regionale forsyningssikkerheten, øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og legge til rette for vindkraftutbygging nord og sør for Trondheimsfjorden.

Første byggetrinn omfattet strekningene Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna, og ble satt i drift i 2019.

Andre og siste byggetrinn omfatter strekningen mellom Åfjord og Snilldal, inklusive en sjøkabel i Trondheimsfjorden.

Sjøkabel i Trondheimsfjorden

Det er ikke mulig å bygge luftspenn over Trondheimsfjorden fordi fjorden er over 7 km bred og fjellene på hver side av fjorden er ikke høyre nok. Derfor må Statnett legge en sjøkabel mellom Aunfjæra i Indre Fosen kommune og Selvneset i Orkland kommune. Det må bygges et muffehus på hver side av fjorden, hvor man kobler luftledningen med sjøkabelen. Vi vil starte detaljplanleggingen av hvordan dette skal gjennomføres i løpet av året.