89 høringsinnspill

NVE har mottatt 89 høringsinnspill til Statnetts konsesjonssøknad om ny 420 kV kraftledning fra Storheia transformatorstasjon i Åfjord kommune til Trollheim transformatorstasjon i Surnadal og/eller Orkdal transformatorstasjon i Orkdal kommune.

 

På bakgrunn av innspillene har NVE vurdert det slik at det er behov for ytterligere opplysninger i saken før NVE kan fatte en konsesjonsavgjørelse etter energiloven. Det er også kommet innspill på en del nye traseer og justering av trasé.

 

Utredning klar i løpet av november

Statnett er nå i gang med å utrede nye/justerte traseer og plassering av transformatorstasjoner. Utredningene vil være klare i løpet av november 2011.

 

Krav om tilleggsutredninger fra NVE finner du i dokumentlista på prosjektsiden.