Etter tre år med planlegging og utvikling, er Statnett og National Grid enige om en avtale som bekrefter partenes ønske om fortsatt arbeid mot en investeringsavgjørelse om bygging av en undersjøisk kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

 

Statnett og National Grid gjennomfører for tiden en sjøbunnsundersøkelse langs den planlagte kabeltraseen og vil nå fokusere på å få nødvendige regulatoriske og miljømessige avtaler og konsesjoner, samt å forberede anskaffelser av mer enn 700 km kabel og bygging av to transformatorstasjoner. En milepæl for prosjektet blir den norske konsesjonssøknaden som overleveres regjeringen i første halvdel av 2013.

 

Den nye mellomlandsforbindelsen vil bidra til en ytterligere integrering av det nordeuropeiske kraftmarkedet og styrke strømnettet. Prosjektet vil således støtte opp om ambisjonene om økt produksjon av fornybar energi i hele regionen og dermed også om EUs klima- og energimål. Kabelen er en hjørnestein i nettutbyggingen i landene rundt Nordsjøen og av høy prioritet for alle involverte parter.

 

Forbindelsen, med en forventet kapasitet på 1 400 MW, er ventet å stå ferdig innen 2020. Når den er bygd, blir den verdens lengste undersjøiske strømkabel.

 

− Dette er en viktig milepæl for Statnett og viser at vi, sammen med National Grid, er forberedt på å fortsette mot en investeringsavgjørelse og realisering av prosjektet, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont.

 

− Forbindelsen mellom Norge og Storbritannia vil utgjøre en betydelig teknologisk prestasjon, og viser selskapenes forpliktelse til å styrke det Nordeuropeiske strømnettet. Jeg ser frem mot å fortsette arbeidet på prosjektet sammen med National Grid, sier Lont.

 

Steve Holliday, konsernsjef i National Grid, uttaler at prosjektet er ambisiøst og innovativt.

 

− Vi vil ta i bruk den aller nyeste teknologien for å bygge verdens lengste mellomlandsforbindelse og knytte Norges fleksible og rene vannkraft til det britiske markedet, og styrke forsyningssikkerheten i begge land. Kabelen bidrar til å levere sikker og rimelig strøm til forbrukere i en tid der Europa utvikler stadig mer fornybar energi, sier Holliday.