Statnett og NGILs planer er i samsvar med oppfordringen fra Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og han britiske kollega Lord Hunt ga før sommeren. Her ble det uttrykt at målet for en slik forbindelse blant annet vil være å motvirke klimaendringene og sørge for sikker strømforsyning til de to landene.


- En forbindelse mellom Norge og Storbritannia vil være verdifull for begge landene. En fremtidig kraftforbindelse vil legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon, sikker strømforsyning og økt verdiskaping, uttaler konsernsjef i Statnett Auke Lont.


- Dette er en spennende mulighet. Utvidet samhandling med Europa vil være et vesentlig virkemiddel for å balansere et britisk system med store innslag av variabel vindkraft, sier Nick Winser, Executive Director Transmission i National Grid.


Blir forbindelsen realisert vil den eies 50 prosent av Statnett og 50 prosent av NGIL. En forhåndsstudie av prosjektet viser at en forbindelse mellom Norge og Storbritannia vil være økonomisk gunstig og teknisk gjennomførbar, også inkludert eventuelle tilkoblinger til havs. Kontrakten som varer til januar 2011 forplikter partene til å avklare kjernespørsmål som endepunkt i Storbritannia, kabeltrasé og eventuelle regulatoriske hensyn. Kvilldal er aktuell som endepunkt i Norge. 


Kraftforbindelse til Storbritannia er et av flere kabelprosjekt for å koble Norge tettere med resten av Europa. Statnett er godt i gang med planen for ny kabel til Danmark og jobber med flere prosjekt direkte til kontinentet.