- Analysene bekrefter observasjonene fra nettdriften de siste årene: Marginene i driften er mindre enn vi tidligere har lagt til grunn. Det er derfor klart at en større del av de planlagte investeringene i innenlands nett må gjennomføres før nye utenlandsforbindelser settes i drift, uttaler konserndirektør Nettdrift Øivind Rue.

 

Planen om å spenningsoppgradere ledningsnettet på Sørlandet, ligger fast og arbeidet blir høyt prioritert. Dette er imidlertid et meget stort og omfattende arbeid som vil være komplisert og tidkrevende å gjennomføre i et høyt utnyttet nett. Analysene viser at dette arbeidet, av hensyn til sikker systemdrift i byggeperioden, vil måtte strekke seg over en lenger tidsperiode.

 

Skagerrak 4-prosjektet vil gjennomføres i henhold til opprinnelig plan, med idriftsettelse i 2014.

 

Ytterligere utenlandsforbindelser fra Sørlandet vil måtte fases inn i nettet skrittvis for å ha sikker drift.  Statnett planlegger derfor å ferdigstille en kabel på om lag 1000 MW i 2018 og en kabel på om lag 1000 MW i 2021, til England og Tyskland. Den eksakte kapasiteten på kablene vil bli besluttet på et senere tidspunkt. Før idriftsettelse av andre kabel forventes det nødvendig å ha gjennomført ytterligere nettinvesteringer utover planlagt spenningsoppgradering på Sørlandet.

 

Implikasjonene av analysen vil bli videre bearbeidet, og revisjon av Statnetts planer vil bli kommunisert på vanlig måte i neste Nettutviklingsplan. Utvikling av prosjekter mot England og Tyskland videreføres, og tidsmessig prioritering av disse prosjektene vil skje på et senere tidspunkt.


Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Irene Meldal, mobil 975 01 453