Tanken bak et nasjonalt kapasitetsmarked er å betale kraftprodusenter for å sikre at det er nok strøm til enhver tid, også når produksjonen ellers ville vært for lav til å dekke behovet. Bakgrunnen for at enkelte land vurderer å innføre en slik løsning er at stadig mer av forbruket dekkes av uregulerbar fornybar energi fra blant annet vind og sol – produksjon som er avhengig av vær og vind. Da er det behov for å sikre at det finnes kraft nok til å dekke forbruket når sola ikke skinner og vinden ikke blåser, og én slik løsning er å betale for at annen kraftproduksjon opprettholdes og er tilgjengelig når det er behov.

 

Kraft fra Norge kan få delta

Ett viktig spørsmål rundt kapasitetsmarkedene er om mellomlandsforbindelser som bidrar med kraft skal regnes med. Dersom slike markeder innføres og mellomlandsforbindelser utelukkes vil det kunne bety at NORD.LINK, den planlagte kabelen mellom Norge og Tyskland, blir mindre lønnsom. Derfor har dette vært et viktig spørsmål for Statnett og prosjektpartnerne i planleggingen.

 

- Vi ser at tyske myndigheter ikke har konkludert om kapasitetsmarkeder skal innføres og hva slags design det kan få, og det er ikke sikkert det kommer en konklusjon før vi skal ta investeringsbeslutning i 2014. Derfor har vi bedt om en forsikring om at kabelen vil få delta i kapasitetsmarkedet dersom dette innføres, forteller konserndirektør Gunnar Løvås.

 

Og nå har tyske myndigheter gitt et svar. Statssekretær Stefan Kapferer i Det tyske nærings- og teknologidepartementet skriver i et brev til Statnetts konsernsjef Auke Lont at de vil gjøre sitt ytterste for å sikre at mellomlandsforbindelser vil bli tatt hensyn til på en balansert og rettferdig måte i alle avgjørelser om dette temaet.

- Vi er tilfreds med at tyske myndigheter gjennom sitt brev erkjenner at dette er et spørsmål som har stor betydning for kabelprosjektets lønnsomhet, og vi ser det som positivt at Kapferer går langt i å forsikre at NORD.LINKs interesser skal ivaretas i framtidig markedsdesign. Det vil være naturlig at innholdet i dette brevet vil være blant de tingene myndighetene skal vurdere i konsesjonsbehandlingen.


Diskuterer med britene

Statnett planlegger også å bygge en kabel til Storbritannia i samarbeid med det britiske nettselskapet National Grid. I Storbritannia er det besluttet å innføre et kapasitetsmarked, og nå jobbes det med vurderinger av konkrete konsepter som muliggjør at kabelen mellom Norge og Storbritannia kan delta i det britiske kapasitetsmarkedet på sikt. Det er enighet om et samarbeid mellom prosjektet og det britiske energi- og klimadepartementet (DECC) med målsetning om å finne en akseptabel avklaring innen utgangen av 2013.

 

- Vi har konstruktiv dialog med myndighetene også i Storbritannia, og har tro på at det finnes fram til en akseptabel løsning. Når det er sagt, vil jeg legge til at Statnett ser på innføring av nasjonale kapasitetsmarkeder som en uheldig utvikling og at dette kan gjøre det vanskeligere å oppnå et mer integrert europeisk kraftmarked, avslutter konserndirektør Gunnar Løvås.

 

NORD.LINK-kabelen skal eies av Statnett sammen med den tyske nettoperatøren TenneT og den tyske statlige investeringsbanken KfW. Investeringsbeslutning er planlagt i 2014 og kabelen skal settes i drift i 2018 etter planen.


NSN-kabelen skal eies av Statnett og National Grid, investeringsbeslutning er planlagt til 2014 og ferdigstillelse vil etter planen skje innen 2020.