• Samlet investeringsvolum på mellom 1,5 og 2 milliarder Euro, planlagt oppstart i 2018
  • Støtter mål om økt produksjon av fornybar energi
  • Integrering av markedene legger til rette for mer stabile strømpriser for næringslivet og husholdninger.


Statnett har inngått samarbeidsavtale med den tyske statseide banken KfW og nettselskapet Tenne T TSO Gmb H om utvikling og bygging av en sjøkabel mellom Norge og Tyskland. Den nye likestrøms- mellomlandsforbindelsen vil muliggjøre kraftutveksling mellom Norge og Tyskland og bidra til å forbedre distribusjonen av strøm mellom de to landene, spesielt fra fornybare kilder. Å knytte sammen det norske og tyske kraftmarkedet, som foreløpig ikke har direkte forbindelse, vil øke nettstabiliteten i begge land, gi et mer effektivt kraftmarked og redusere prisforskjellene mellom årstidene. Kabelen vil også bidra til at Tyskland lykkes med sin energiomstilling.

 

Kabelprosjektet har et investeringsvolum på mellom 1,5 og 2 milliarder euro. Avtalen mellom de tre partene innebærer et 50/50 partnerskap mellom Norge og Tyskland. Statnett vil ha en eierandel i prosjektet på 50 prosent. På tysk side vil KfW og TenneT sammen eie 50 prosent av prosjektet gjennom et nyetablert prosjektselskap. Målet er at kabelen skal settes i drift mot slutten av 2018. Avtalen som nå er undertegnet er basert på avtalen som ble inngått mellom Norge og Tyskland i juni i år. Avtalen består av bestemmelser om videreutvikling og gjennomføring av prosjektet, som vil lede opp til en investeringsbeslutning i 2014.

 

- Dette er en viktig milepæl for Statnett, for Norge og ikke minst for Europa. I Norge vil mellomlandsforbindelsen styrke forsyningssikkerheten i år med tørre og kalde vintre og bidra til mer stabile strømpriser gjennom hele året. Kabelen vil også bidra til et mer effektivt kraftmarked i Nord-Europa og øke produksjonen av fornybar energi, men kabelen mellom de to landene er først og fremst et viktig skritt mot et mer integrert europeisk marked, noe som vil være en fordel for alle våre kunder, uttaler konsernsjef i Statnett, Auke Lont.

 

- Gjennom viktige prosjekter som dette begynner vår nye energipolitikk å ta konkret form. Vår finansiering av sjøkabelen i samarbeid med Statnett og TenneT har bidratt til å legge grunnlaget for en bærekraftig omforming av Tysklands energimiks, noe som igjen bidrar til å styrke forsyningssikkerheten og til mer stabile strømpriser, sier Harald D. Zenke, pressetalsmann for styret i KfW IPEX-Bank.

 

- Vi har arbeidet med sjøkabelen mellom Norge og Tyskland i to år nå. Kabelen representerer en positiv utvikling for integrering av vindkraft og er et viktig bidrag i den tyske kraftomleggingen. Vi er glad for å ha fått det tyske selskapet KfW IPEX-Bank med i samarbeidet. Sammen har Statnett, KfW og TenneT den innovasjonsevnen, soliditeten og det tekniske lederskapet som trengs til et prosjekt av dette omfanget, sier styreformann Martin Fuchs i TenneT TSO GmbH.

 

Denne kabelen gjør at en kan eksportere vind- og solenergi fra Tyskland til Norge når det er overskudd av dette, mens Norge kan eksportere vannkraft til Tyskland når solen ikke skinner og det er vindstille. Dette vil støtte opp under ambisjonene om mer fornybar kraft og økt energitilførsel i regionen, og dermed bidra til å oppfylle EUs klima- og energimål, både på kort og lang sikt.

 

Kontakt:

Statnett

Christer Gilje
Kommunikasjonssjef

Direkte telefonnr.: 23 90 42 49
Mobil: 95 23 71 28
Postboks 5192 Majorstua
0302 OSLO
christer.gilje@statnett.no

www.statnett.no 

 

KfW IPEX-Bank GmbH

Thomas Krick
Pressekontakt

Palmengartenstr. 5-9
D-60325 Frankfurt am Main
Direkte telefonnr.: +49 69 7431 8454
thomas.krick@kfw.de 
www.kfw-ipex-bank.de

 

TenneT TSO B.V.

Harald Wouters

Manager Media Relations

+31 (0)26 373 2600

Utrechtseweg 310, 6800 AS Arnhem, Nederland

harald.wouters@tennet.eu

 www.tennet.eu

 

Pressemelding: Samarbeidsavtale inngått om storskala kabelprosjekt