(Pressemelding, Oslo 24. mars 2015) Nexans Norway er med dette en av hovedleverandørene til NordLink, mellomlandsforbindelsen som skal etableres mellom Norge og Tyskland. Avtale ble i dag signert av Nexans Norway og partnerne i prosjektet, Statnett, TenneT og den tyske investeringsbanken KfW.

 

- Dette er en av de største kontraktene vi har inngått i Statnett, og et av de største og viktigste prosjektene vi skal gjennomføre i årene som kommer. Vi ser frem til å samarbeide med Nexans Norway, som vi har jobbet sammen med over mange år i lignende prosjekter, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

Nexans skal produsere og installere likestrømskabel for den delen av forbindelsen som ligger i norsk og dansk sektor. Dette er en trasé på 362 kilometer med to parallelle kabler, og innebærer en leveranse på 724 kilometer høyspent likestrømskabel (HVDC-kabel) fra Nexans fabrikk i Halden.


ABB skal produsere og installere tilsvarende kabel for tysk sektor og strømretteranlegg i Norge og Tyskland.

NordLink-prosjektet eies av norske Statnett og tyske DC Nordseekabel GmbH & Co. KG, som begge har en andel på 50 %. TenneT og den tyske banken KfW eier DC Nordseekabel.


Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Kabelen skal være ferdigstilt i 2019, med kommersiell drift i 2020. Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5 - 2 milliarder euro. Mellomlandsforbindelsen bidrar til gode klimaløsninger ved å være en viktig tilrettelegger for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som den styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping.

 

Kontaktinfo
Christer Gilje
Kommunikasjonssjef
Mobil: +47 95237128
E-post: christer.gilje@statnett.no