Avtalepartnerne Statnett, TenneT og KfW utvikler en 1400 MW mellomlandsforbindelse mellom Tyskland og Norge, med mål om idriftsetting innen utgangen av 2018. Nå arbeides det med å klargjøre fakta og gjennomføre forberedelser fram mot en endelig investeringsbeslutning i 2014.

 

Partnerne har hatt to alternative prosjekter, men beslutningen er nå tatt om å prioritere utviklingen av NORD.LINK-prosjektet. Bakgrunnen for dette valget er lavere kostnader og lavere teknisk risiko, kortere byggetid, høyere samfunnsøkonomisk nytte og vurderinger rundt konsesjonsprosessen.

 

Ilandføringsstedene for den undersjøiske likestrømskabelen vil være Tonstad i Vest-Agder og Wilster i den tyske delstaten Schleswig-Holstein. Med forutsetning om nødvendige konsesjoner og kapasitet i leverandørmarkedet vil NORD.LINK være i drift innen utgangen av 2018.

 

NORD.LINK-forbindelsen har en investeringsramme på omtrent 1,5 - 2 milliarder euro. Avtalen mellom de tre partene legger opp til like eierandeler på tysk og norsk side, med Statnett som eier av 50 prosent av prosjektet. På tysk side vil KfW og TenneT sammen eie den andre halvdelen av prosjektet. Den nye mellomlandsforbindelsen vil muliggjøre direkte kraftutveksling mellom Norge og Tyskland og dermed legge til rette for økt produksjon og bruk av fornybar energi i begge land. Å knytte sammen det norske og tyske kraftmarkedet vil bidra til økt forsyningssikkerhet i begge land, et mer effektivt kraftmarked og reduserte prisforskjeller mellom årstidene.

 

NorGer-prosjektet vil også utvikles videre. Denne mellomlandsforbindelsen vil kunne realiseres innen en tiårsperiode etter at det første prosjektet er gjennomført. Dette avhenger av mange faktorer, deriblant videre nettutvikling i Norge og Tyskland og hvordan framtidens kraftmarkeder i Europa vil fungere. Det planlagte ilandføringsstedet for dette prosjektet er i Elsfleth-West i Niedersachsen i Tyskland. Ilandføringsstedet i Norge er ikke besluttet.

 

Kontaktinformasjon, Statnett:
Christer Gilje, kommunikasjonssjef
Mobile phone: +47 95 23 71 28
E-mail: christer.gilje@statnett.no

 

Kontaktinformasjon, TenneT: 
Ulrike Hörchens, pressetalsperson
Phone: +49 921 50740 4045
Mobile phone: +49 151 17131120
Email: Ulrike.hoerchens@tennet.eu

 

 

Mellomlandsforbindelser fra Norge

Statnett og TenneT eier og drifter I dag verdens lengste sjøkabel, NorNed, en 700 MW forbindelse mellom Norge og Nederland. Det finnes også en rekke andre mellomlandsforbindelser mellom Norge og nabolandene. Skagerrak 4, den fjerde sjøkabelen mellom Norge og Danmark, bygges for tiden av Statnett og Energinet.dk og skal settes i drift 1. desember 2014.

 

I juni 2012 ble statsminister Jens Stoltenberg, den britiske statsministeren, David Cameron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, enige om et partnerskap mellom de tre landene for å sikre bærekraftig og langsiktig energisikkerhet gjennom mellomlandsforbindelser som forbinder Norge til Tyskland og Storbritannia.

 

Undersøkelser viser at det er kapasitet for å knytte to nye mellomlandsforbindelser mellom Norge og markedet utenfor Norden innen 2020.

 

Statnett planlegger å utvikle og bygge NORD.LINK-kabelen mellom Norge og Tyskland sammen med TenneT og KfW innen 2018 og NSN-kabelen mellom Norge og Storbritannia sammen med National Grid innen 2020.