De tre selskapene er enige om å gå sammen om et prosjekt for å bygge en undersjøisk kabel mellom de to landene. Statnett vil eie 50 % av prosjektet, KfW minst 25 % og TenneT den resterende andelen. Målet om ferdigstillelse i 2018 tar utgangspunkt i en investeringsbeslutning i 2014.

 

− Dette er en viktig milepæl for Statnett. Vi er svært fornøyd med at den tyske stat kommer aktivt inn på eiersiden gjennom finansinstitusjonen KfW. Sammen med vår langvarige samarbeidspartner TenneT har vi da etablert et meget sterkt team for å realisere prosjektet, sier Statnetts konsernsjef Auke Lont.

 

Den nye mellomlandsforbindelsen skal bidra til en ytterligere integrering av det nordeuropeiske kraftmarkedet og styrke hele kraftsystemet. Prosjektet vil således støtte opp om ambisjonene om økt produksjon av fornybar energi i hele regionen og dermed også om EUs klima- og energimål.

 

Forbindelsen mellom Norge og Tyskland, med en planlagt kapasitet på 1 400 MW, er ventet å stå ferdig i 2018, med forventning om at prosjektet får innvilget alle nødvendige tillatelser i løpet av 2013, og at leverandører kan levere tilstrekkelig kapasitet i de relevante markedene.

 

− Kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge markerer en ny æra for fornybar energi i Nordsjø-regionen og er et viktig skritt i retningen av et mer helhetlig europeisk kraftmarked. Kabelen kommer til å styrke forsyningssikkerheten og bidra til mer stabile strømpriser i alle berørte markeder, ved å utnytte ulikhetene i våre kraftsystemer, sier Lont.

 

Myndighetene i begge land har aktivt lagt forholdene til rette for å sikre forutsigbare rammer for prosjektet, både regulatorisk og finansielt. – Med støtten fra norske og tyske myndigheter, noe som vil være helt avgjørende også i fortsettelsen, er jeg overbevist om at prosjektet vil lykkes, kommenterer Lont.

 

Kontaktperson i Statnett:

Kristian Marstrand Pladsen (kommunikasjonsdirektør)
Tlf: +47 23 90 33 00
Mob: +47 975 86 688