Prosjektforslag kan sendes til oss ved å følge denne linken:

Bruk vårt skjema for innsending av ditt forslag til FoU-prosjekt.

Opplever du problemer med skjema, kontakt fou@statnett.no

Rettigheter og avgrensinger

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

For prosjekter der Statnett er fullfinansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

Kontrakten skal være signert senest tre - 3 -  måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekter startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

Frister og behandling av forslag

Statnett planlegger virtuell tilbyderkonferanse 26.3.2020 kl.13:00

Påmelding sendes til fou@statnett.no innen 23.03.2020

Har du noen spørsmål send innen samme frist, for å sikre svar på konferansen.

Frist for å sende inn prosjektforslag via portalen er 30.april 2020.

Mer informasjon finner du i vedlagte dokument: Konkurransegrunnlag

På Forskningsrådets nettsider kan du lese mer om deres utlysninger.