Før den trønderske biologen begynte i nåværende stilling, jobbet hun i Miljødirektoratet. Dette var en jobb hun lenge hadde ønsket. Likevel var hun ikke helt fornøyd og ønsket å jobbe med noe mer konkret. Derfor skiftet hun beite og ble ansatt i Statnett i 2016.
— Det har vært helt supert, stadfester Gunn Elin Frilund.
 

 

Grønn påvirkning 


— I tidlig fase av et prosjekt er jeg med og jobber frem prosjektet. Da er det viktig at vi setter minst mulig fotavtrykk fra Statnett sin side. Vi kan ikke bare dure gjennom naturreservat, for eksempel. Det er viktig å påvirke prosjektet sånn at det blir mest mulig miljøvennlig. Jeg må likevel gjøre det uten at de andre rundt meg må svelge for mange "miljøkameler", ler hun. Biologen legger til at i byggefasen er hun først og fremst rådgiver og ser til at ting går som det skal. 

 

Gunn forteller at det er en stor motivasjon å føle at en får gjennomslag. — Jeg merker at det er bruk for meg i prosjektene. Det er ikke sånn at jeg roper ut til et tomt rom. Det er noen som hører hva jeg sier, og jeg ser at det er rom for å gjøre prosjektene bedre. Dette er veldig viktig for meg. Om jeg hadde jobbet i en bedrift som ikke tok miljø på alvor, hadde det vært veldig lite motiverende, forklarer hun. 

 

Vi må gå i bresjen for endringen 


— Statnett er et "mangehodet troll" både når det gjelder divisjoner og personer. Det er sikkert mange som har annet syn enn min avdeling. Jeg tenker at bedriften er et statlig foretak som skal nå regjeringen sine mål om biologisk mangfold og klimaarbeid. Som regel er ikke det private næringsliv først ute med å trekke i den retningen. Da må statlige foretak gå i bresjen for endringen. Det grønne skiftet blir det snakket mye om, og vi må bidra til det, mener Gunn. 

Hun legger til at det er viktig at en husker at FN sier at det er to likeverdige og store miljøproblem i verden, der klimaendringene er det ene og tap av biologisk mangfold er det andre. Ifølge Gunn er det viktig at en ikke bare fokuserer på klimaarbeid, men at en også husker andre miljøproblem.
— Jeg ser at ledelsen er i god flyt og tar miljøet på alvor, skyter hun inn. 

 

En trønder som trives 


Hun forteller også om et annet type miljø, nemlig arbeidsmiljøet.
— Det er viktig å være omgjengelig. Jeg har veldig gode kolleger og de er en svært positiv gjeng. Det er ingen surmuling eller noen form for negativitet. Er det noe jeg har lært meg opp gjennom tiden, er det at om du skal få prosjektet og jobben din til å fungere bra, så betyr relasjonene til kollegaen din og omverdenen alt. En god relasjon er avgjørende om dere kan samarbeide eller ikke, mener hun.  

 

— Jeg er stolt av å jobbe i Statnett. Vi har en utrolig viktig samfunnsoppgave sammen. Jeg har ingen problemer med å forsvare at vi bygger ledninger, så lenge vi kan vise til at vi gjør nødvendige avbøtende tiltak. Det ligger i en biologs natur å ønske å bevare naturen urørt, men det er enkelte deler av samfunnet som krever at man må akseptere arealendringer. Folk må ha strøm, resonnerer hun.