Solid ballast

I 1994 dro Steinar fra Trondheim til hovedstaden for å fullføre studiene i juss. Her ble han værende og trives svært godt. — Det er alltid hyggelige naboer her. I tillegg er det kort vei til "Marka" og sjøen. Du kommer deg også ut i verden på rimelig kort tid dersom du ønsker det. Det er ganske nært det meste, oppsummerer nordmøringen.

 

Med ni års erfaring fra NVE var ikke kraftbransjen ukjent for advokaten da han begynte i Statnett. Likevel føler han at læringskurven ikke har stagnert av den grunn. — Det har vært en fin utvikling for meg i Statnett. Nye utfordringer og problemstillinger kommer stadig vekk. Det er ikke ofte jeg føler at jeg løser en sak eller et problem flere ganger, fortell han.

Varierende oppgaver

Det er vanlig for Steinar og juridisk avdeling å få mange henvendelser, og de fleste kommer på mail. Ellers består dagene som regel av å gi råd i møter, ifølge Steinar. Videre forteller han at de noen ganger gjør mer omfattende vurderinger, og skriver utredninger i en sak. Til slutt legger han til at de også gir råd om rettighetene og pliktene Statnett har i en sak, og at de også gir råd i saksbehandlingsprosesser og bidrar til å håndtere sakene best mulig.

 

— Vi har utfordringer av større og mindre karakter. Noen ganger har vi deltatt i å løse saker som har vært store og vanskelige, men det er mange dyktige advokater her. Til sammen har vi brei og god erfaring, samt gode ressurser å spille på, forsikrer han.

Det har blitt litt komplekst med årene. Heldigvis har jeg god erfaring og kjenner virksomheten godt. Jeg vet hvem en skal etterspørre til enhver tid. Selv om jeg ikke vet hvem personene nødvendigvis er, vet jeg hvor en skal spørre, sier Steinar Parelius, advokat i Statnett
Det har blitt litt komplekst med årene. Heldigvis har jeg god erfaring og kjenner virksomheten godt. Jeg vet hvem en skal etterspørre til enhver tid. Selv om jeg ikke vet hvem personene nødvendigvis er, vet jeg hvor en skal spørre, sier Steinar Parelius, advokat i Statnett

 

Sterkt behov for en juridisk avdeling

— Det er mange grunner til at det er behov for en juridisk avdeling. For det første berører virksomheten et veldig stort antall med grunneiere og naboer. Virksomheten beslaglegger mye areal og da får vi store kontaktflater mot berørte. For det andre har vi en stor utbyggingsportefølje med et stort antall ulike kontrakter eller entrepriser. Kontraktoppfølging og rådgiving til utbyggingsprosjektene er også ressurskrevende. Til slutt har vi en kontaktflate mot Europa og det europeiske regelverket som stadig er i utvikling. I stikkordsform har vi utbygging, drift og Europa, oppsummerer han.

 

Ifølge Steinar er han ikke redd for at behovet for en juridisk avdeling faller bort de neste årene. Selv om han spår at veksten i størrelse på Statnett flater ut de kommende årene, er han ikke redd for at det ikke blir nok jobb. — Vi har et stort tilfang av saker og problemstillinger. Det er mange faglige utfordringer i et ellers godt arbeidsmiljø, avslutter han.