Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Elektrifisering er avgjørende for å erstatte fossil energi med fornybar, utslippsfri energi. Gjennom vår virksomhet legger vi til rette for at Norge og våre naboland kan øke andelen fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Det skal vi gjøre samtidig som vi tar hensyn til miljø og sosiale forhold i vår arbeidshverdag.

En del av dette er å gjennomføre klimatiltak i egen virksomhet og håndtere klimarisiko på en ansvarlig måte. Samtidig møter vi flere globale utfordringer enn klimaendringer i vår arbeidshverdag. Tap av biologisk mangfold, sosial dumping og uetisk forretningsvirksomhet er andre utfordringer som vi skal motvirke gjennom vårt arbeid med samfunnsansvar.

Beskrivelse av bærekraftsmålene som Statnett bidrar til gjennom sin virksomhet og samfunnsansvar
Vi bidrar til åtte av FNs bærekraftsmål gjennom utførelsen av vårt samfunnsoppdrag og som er relevante for vårt samfunnsansvar.

Våre viktigste områder innen samfunnsansvar har vi delt inn i følgende områder:  

  • Ta et helhetlig miljøansvar og bevare naturmangfold
  • Redusere klimagassutslipp og håndtere klimarisiko
  • Øke mangfold innen kompetanse, bakgrunn og kjønn
  • Sikre alle medarbeidere en trygg arbeidshverdag
  • Sikre anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden
  • Bekjempe korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og uetisk opptreden i alle aktiviteter