Skivene er relativt nye (2012-14) og har hatt kort brukstid. De fremstår derfor i god stand. På tross av dette er kjøper ansvarlig for å foreta en egen vurdering av salgsobjektet. Salgsobjektet selges "som det er".

Skivene er for tiden i bruk til lagring av diverse kabler i Drammen. Disse er planlagt hentet ut i løpet av oktober 2021. Skivene skal derfor være klare for demontering fra 1. november. Demontering må være gjennomført innen 1. desember.

Nypris oppjustert til 2021 kroner ligger på ca.6 MNOK per stykk. Statnett SF vil selge hvis det oppnås en akseptabel pris..

Oversikt og data for skivene, som praktisk talt er like, framgår av vedleggene.

Statnett SF vurderer også å selge to spoletårn, det ene med en 2 tonn trekkmaskin. Nypris for denne antas å være mer enn 2 MNOK, mens tårnet uten trekkmaskin har en antatt nypris på 0,8 MNOK.

Bud sendes løpende på epost til Statnett SF, att. Jan Erik Skog, epost jan.skog@statnett.no., helst innen 1. Juni 2021. Bud med forbehold om befaring vil også behandles. Statnett forbeholder seg retten til å fremskynde eller utsette denne fristen om Statnett ser seg tjent med dette.