Utstyret har vært pakket ut og koblet opp i LAB, men har aldri vært satt i drift. Det var planlagt brukt i en pilottest, men selges nå fordi Statnett har inngått rammeavtale med en annen leverandør for tilsvarende utstyr.

Slik det var tenkt hos oss, skulle det konfigureres som

2 stk. ROADM krysskoblere

1 Stk. ILA forsterker

  1. stk. linjeterminal

Utstyret er pakket ned i originalemballasje og befinner seg på lager i Oslo.

https://www.infinera.com/wp-content/uploads/Infinera-GX-Series-0243-BR-RevC-0920.pdf

Utstyret kostet totalt 2,68 MNOK. Statnett foretrekker et samlet salg av utstyret til én part.

Vi ber om at interesse, indikativt eller bindende bud sendes til morten.troen@statnett.no, tlf 92250083. Foreløpig frist for å melde interesse er 15. november. Befaring av utstyret er mulig. Statnett vil foreta en helhetsvurdering av bud hvor bl.a. pris og sikkerhet for oppgjør vil veie tungt. Statnett forbeholder seg retten til å avslutte salgsprosessen før indikert frist eller forlenge prosessen.

Liste med produktbeskrivelse (1)
Beskrivelse av produkter (2)